Udskrifter

Under Administration > System opsætning > Udskrifter er det muligt at lave en række forskellige udskrifter. Nedenfor er der et skema, som beskrive, hvad de forskellige udskrifter gør.    

Udskrift

Handling 

Kørselsliste chauffør 

Udskriver en liste med frigivne ture for en chauffør, hvor informationerne udskrives lodret og turene sorteres efter starttidspunkt.

Kørselsliste chauffør med dato 

Udskriver en liste med frigivne tur for en chauffør på en selvvalgt dato. Informationerne udskrives lodret og sorteres efter turenes starttidspunkt..

Opsamlingslister 

Udskriver en selvvalgt opsamlingsliste. 

Speciel kørselsliste chauffør 

Udskriver en liste med frigivne ture for en chauffør. Informationerne udskrives vandret og turene sorteres starttidspunkt.

Kørselsliste 2 

Udskriver en liste med alle kørte ture og frigivne ture i en selvvalgt periode. Informationerne udskrives vandret og turene sorteres efter turenes starttidspunkt. 

Dato kørselsliste 

Udskriver alle chaufførers frigivne ture i en selvvalgt periode. Informationerne udskrives lodret og turene sorteres efter chauffører og derefter start tidspunkt.

Fakturaliste 

Udskriver en liste over alle de ture for en dato, der er kørt og som skal faktureres. Turene skal være godkendt af chaufføren eller administrator. Når denne liste udskrives ændrer kørslen status og kan derefter ikke længere udskrives. (Hvis alle turene ikke er klar til at blive faktureret, så vil du modtage en liste over, hvilke dage, der ikke kan faktureres - og ingen ture vil bliver udskrevet).

Fakturaliste tjek 

Udskriver en liste med alle ture i en selvvalgt periode, som er bekræftet (uanset om turen er frigivet, kørt, osv.) og ikke faktureret.

Fakturaliste i dato interval

Udskriver en liste over alle de ture, der er kørt og som kan faktureres i en selvvalgt periode. Turene skal være godkendt af chaufføren eller administrator og sluttid skal være passeret. Når denne liste udskrives ændrer kørslen status og kan derefter ikke længere udskrives. (Hvis alle turene ikke er klar til at blive faktureret, så vil du modtage en liste over, hvilke dage, der ikke kan faktureres - og ingen ture vil bliver udskrevet).

Faktura journal 

Udskriver en liste over ture som er sendt til finans (C5 eller e-conomic) eller manual faktureret. Listen indeholder oplysninger om fakturanummer, kunden, moms, beløb og totalbeløb.

Kørebog  

Udskriver en liste med ture, hvor der er tildelt en vogn i en selvvalgt periode. Såfremt der ikke vælges en bestemt chauffør, udskrives alle chauffører inden for perioden. Listen viser ordrenummer, starttid, sluttid, vogne, chauffører, samt noteret antal kørte kilometre. (Antal felter med vogne og chauffører stemmer overens med antal felter i kørselsindskrivningen).

Lønliste 

Udskriver en liste over, hvad en chauffør har kørt inden for en periode. Såfremt der ikke vælges en bestemt chauffør, udskrives alle chauffører inden for perioden. (Det kræver at funktionen er slået til. Se under afsnittet "System optioner" for at se, hvordan dette gøres).

Chaufførmødetider 

Udskriver en liste med aftalte vagter/mødetid (også tilgængelig for chauffører). (Denne facilitet er ikke standard i webTour, men kan tilkøbes).

Chaufførmødetider (sum) 

Udskriver en liste med timeforbrug for hver dag og samlet timeantal for valgte periode. Såfremt der ikke vælges en bestemt chauffør, udskrives alle chauffører inden for perioden. (Denne facilitet er ikke standard i webTour, men kan tilkøbes).

Frikørselskilometer 

Tekst kommer senere

7 dags liste 

Udskriver en liste, der viser, hvor mange timer en chauffør har kørt i en 14-dages periode.

Festliste (Fødselsdag og jubilæum)

Udskriver en liste fødselsdage og jubilæum for chauffører og disponenter indenfor enten en måned eller inden for et år. Det kræver naturligvis at der er indtastet hhv. en fødselsdato og en ansættelsesdato på personerne.

Tidsregistrering 

Udskriver en liste med registrerede tidsforbrug for hver dag og samlet timeantal for valgte periode. Såfremt der ikke vælges en bestemt chauffør, udskrives alle chauffører inden for perioden. (Denne facilitet er ikke standard i webTour, men kan tilkøbes).

Tidsregistrering (sum) 

Udskriver en liste, der opsummerer chaufførens registrerede tidsforbrug på de forskellige typer af registrering. Såfremt der ikke vælges en bestemt chauffør, udskrives alle chauffører inden for perioden. (Denne facilitet er ikke standard i webTour, men kan tilkøbes).

 

r2pTracking ApS
Livøvej 23
8800 Viborg, Danmark
Tlf. +45 70 200 698
Email: support@webtour.dk
"webTour.dk er 100 % ejet af r2p Gruppen, som samarbejder direkte med brugerne om den videre udvikling af disponeringsværktøjet webTour".