System options

Under Administration > Opsætning > System options er det muligt at ændre en lang række bagvedliggende systemindstillinger i webTour.

For at ændre disse systemindstillinger skal man have brugerniveauet Administrator, og systemindstillinger med (*) kan kun ændres TechHouse.dk.

Nederst på siden er der et skema ("Oplysning om systemindstillingerne") med beskrivelser af de forskellige systemindstillinger.'

 

Ændring af systemindstillinger i "System options"

  1. Klik på: Administration > Opsætning > System Options
     
  2. Klik på den givne System options (systemindstilling), som ønskes ændret.
     
  3. I feltet Option værdi angives værdien, som den givne systemindstilling skal ændres til. I skemaet "Oplysning om systemindstillingerne" kan der læses mere om de forskellige systemindstillinger, samt hvilke værdier der kan benyttes i feltet Option værdi:  4. Klik på (Gem) for at gemme ændringen.

     

Skema med oplysninger om systemindstillingerne

Systemindstillinger med (*) kan kun ændres TechHouse.dk.

 

Nr.

Navn

Beskrivelse

Værdi

1000

*webTour version

Angiver hvilken webTour version som bruges

bus eller cargo

1001

*webTour domain

Angiver, hvilken adresse som webTour ligger på.

<kort firmanavn>.webtour.dk

10001

Åben print i eget vindue

Bestemmer, hvorvidt printudskrifter skal åbne i et nyt vindue eller i samme vindue.

0 = samme vindue

1 = nyt vindue (default)

10002

Felt vist ved grafisk visning

Bestemmer, hvilken tekst der skal stå i selve turen i grafisk oversigt.

fx IDno, Name

10003

Vis status vindue

Bestemmer om, "Ikonoversigten" skal vises i venstre sidemenu.

0 = vis ikke

1 = vis (default)

10005

*Finans interface

 

Blankt/ingen tekst] = Ingen integration (+)

e-conomic = Integration med e-conomic

C5 = Integration med C5
None=ingen integration

C5csv=C5 simokolon fil

10006

*Finans login

Tekst kommer senere

E-conomic: aftalenr|bruger|adgangskode

10008

Sæt kundepris til 0 ved retur kørsel

Når der laves en returkørsel kan prisen fra den oprindelige tur overføres eller kundeprisen kan automatisk sættes til 0 kr. Kundeprisen kan ændres ved begge muligheder.

0 = samme kundepris (default)

1 = prisen sættes til 0 kr.

10009

Gruppe send SMS til chauffører

Bestemmer om, genvejen "SMS Send sms'er" skal vises i venstre sidemenu.

0 = vis ikke

1 = vis (default)

100010

Tooltip følger mus på oversigt/grafisk visning

Bestemmer, hvorvidt der vises en informationsboks om turen, når musen holdes hen over en tur i kørselsoversigten og grafisk visning. Indholdet i informationsboksen kan bestemmes i under "Ændre viste felter". Se afsnit herom.

0 = vis ikke (default)

1 = vis

100011

Max viste ture på oversigt/grafisk visning

Bestemmer, hvor mange ture der kan vises i turoversigten. F.eks. søgning efter ture.

Default er 250.

Du ændrer dette til et tal mellem 1 og 9999. Et højt tal vil påvirke hastigheden i turoversigten.

10012

Chauffør kan først se ture i oversigten efter frigivelse

Bestemmer, hvorvidt chaufførerne kan se ture, der er blevet tildelt før turene er blevet frigivet

0 = chaufførerne kan først se tildelte ture efter frigivelse (default)

1 = chaufførerne kan allerede se ture, når turene er blevet tildelt til dem - uanset om turene er blevet frigivet.

10013

[Kun kik] kan først se ture i oversigten efter frigivelse 

Bestemmer, hvorvidt bru-gertypen "Kun kik" kan se alle indlagte ture eller om kun kan se frigivne ture. Som default kan brugerty-pen "Kun kik" se alle ture uanset om de er frigivet eller ej. 

0 = alle ture (Default)

1 = kun frigivne ture

10014

Vis chauffør telefon ved indskrivning

Tekst kommer senere

Tekst kommer senere

10015

Ekstra felt vist ved grafisk vogn visning

Tekst kommer senere

IDno, Name, DriverList, vehicleList

10016

Ekstra felt vist ved grafisk Chauffør visning

Tekst kommer senere

IDno, Name, DriverList, vehicleList, ShortCustName

10020

*GPS system

Tekst kommer senere

ProTracking/m-Tec/TomTom

10021

*GPS Parameter 1

Tekst kommer senere

ved Protracking: sjalland, jylland eller andre

10030

*GPS antal

Antal licenser

Tekst kommer senere

10040

Vogn antal

Angiver, hvor mange vognlicenser, som virksomheder kan vende. Fremmedvogne tæller ikke med.

Tekst kommer senere

10041

Administrator antal

Angiver, hvor mange samtidige administratorer (inkl. supervisor) som kan anvende webTour samtidig.

Tekst kommer senere

10050

Tidsinterval for flytning af minutter

I stedet for at indtage dato med tasteturet i turindskrivning er det muligt at bruge en kalender, hvor man bl.a. kan bruge musen til at angive tidspunktets minutter. Denne option bestemmer, hvor mange minutter som flyttes adgangen.

Angiv minutter i hele tal mellem 1-30. Default er 1.

10051

Max forskel ved km indtastning

Bestemmer, hvor mange kilometer der må være i forskel på den tur man lige indtaset og turen før på samme vogn.

Angiv km i hele tal mellem 1-9999.

Default er 2500.

10060

*webTour.mobi brugere

Angiver et loft for hvor mange webTour.mobi, som kan virksomhed anvende.

Tekst kommer senere

10071

1. felt ved pris søgning

Tekst kommer senere

CustIDno default
ItemIDno

BusIDno

10072

2. felt ved pris søgning

Tekst kommer senere

CustIDno
ItemIDno default

BusIDno

10073

3. felt ved pris søgning

Tekst kommer senere

CustIDno
ItemIDno

BusIDno default

10101

*Finans Parameter 1

Tekst kommer senere

C5: Datafilen fx DAT

10102

Finans Parameter 2

Tekst kommer senere

C5: API kodeord

10103

Finans Parameter 3

Ved integration til e-conomic skal der i e-conomic oprettes en standard debitor. Numret på denne standard debitor indskrives i denne option, og denne bruges som udgangspunkt ved oprettelse af en debitor i e-conomic.

Default debitor nr for e-conomic

10201

Dokument

Bestemmer, hvilken knap der er forudvalgt i feltet "Dokumenter" ved oprettelse af ny tur.

0 = Send ikke

1 = Tilbud (Default)

2 = Bekræftelse

10202

E-mail/brev

Bestemmer, hvilken knap der er forudvalgt i feltet "E-mail/brev" ved oprettelse af ny tur.

0 = Ingen forudvalgt

1 = E-mail

2 = Brev

3 = Word

4 = Send ikke

10203

Betingelser

Bestemmer, hvilken knap der er forudvalgt i feltet "Betingelser" ved oprettelse af ny tur.

1 = Udskrives

2 = Medtages ikke

11001

*Chaufførmødetider (Option)

Angiver om tillægsmodulet Chaufførmødetider er slået til.

0 = Slået fra

1 = Slået til

11002

Benyt GEO opslag

Bestemmer, hvorvidt Google Maps skal foreslå steder ved indskrivning i felterne "Start sted" og "Slut sted".

0 = Foreslår ikke

1 = Foreslår

11003

Overfør kunde chauffør information til turen

Tekst kommer senere

0 = Overføres ikke (Default)

1 = Overføres

11004

Vis kunde information på turen

Tekst kommer senere

0 = Vises ikke (Default)

1 = Vises

11005

*Bruger/elev kørsel (Option)

Angiver om tillægsmodulet Bruger/Elev er slået til.

0 = Ikke slået til (Default)

1 = Slået til

11006

Timeout tiden i minutter

Bestemmer, hvor mange minutter der skal gå før en bruger bliver automatisk log af webTour ved inaktivitet.

Angiv et tal mellem 10- 1440. Default er 60.

 

1440 minutter svarer til et døgn.

11007

Vis GEO opslag uden feltfokus

Tekst kommer senere

0 = Vises uden feltfokus (Default)

1 = Vises med feltfokus

11008

*Timeregistering (Option)

Angiver om tillægsmodulet Timeregistering er slået til.

0 = Slået fra (Default)

1 = Slået til

11010

Marker tur som manuelt faktureret

Bestemmer, hvorvidt der skal være en faktureringsknap til manuel fakturering.

0 = Slået fra (Default)

1 = Slået til

11020

Storkunde søgning: Fritekst

Tekst kommer senere

Tekst kommer senere

11021

Storkunde søgning: Fra/til sted

Tekst kommer senere

Tekst kommer senere

11030

Tillad kundepris uden indhold

Bestemmer, hvorvidt feltet "Kundepris" i turindskrivning skal udfyldelse eller ej.

0 = Skal ikke udfyldes (default)

1 = Skal udfyldes

11031

Opret automatisk faktura linie

Tekst kommer senere

Tekst kommer senere

11032

Medtag kundenummer i FIK kode

Bestemmer, hvorvidt de første 8 ciffer i FIK koden skal være kundenumret.

0 = Uden kundenr. (default)

1 = Med kundenr.

11033

Brug filter til ture

Bestemmer, hvorvidt ture i både kørselsoversigten og i grafisk visning kan filtreres efter gruppeegenskaber.

0 = Ture kan ikke filtreres (default)

1 = Ture kan filtreres

11034

Send EAN faktura hvis muligt

Bestemmer, hvorvidt det er muligt at sende EAN faktura fra webTour.

0 = Slået fra

1 = Slået til (default)

11035

Udskriv faktura fra status bekræftelse

Bestemmer, hvorvidt en tur kan faktureres ved status Bekræftet kørsel eller Chauffør behandlet.

0 = Tur kan faktureres ved status Chauffør behandlet (default).

1 = Tur kan faktureres ved status Bekræftet kørsel.

11036

Ved proforma faktura tilbage til tur

Tekst kommer senere

0

1: default

11037

Send i stedet e-mail til

Tekst kommer senere

 

11038

Brug ferie/fri forespørgelse

Bestemmer, hvorvidt funktionen "Ferie/fri forespørgelse kan" bruges af chaufførerne.

0 = Kan ikke bruges (default).

1 = Kan bruges.

11039

Importering af ture

Bestemmer, hvor webTour skal kunne importere ture.

0 = Ikke slået til (default).

1 = Slået til.

11040

Kunde/vare/pris/rabat

Tekst kommer senere

0 default

1

11041

Send EAN faktura som OIOUBL

Bestemmer, hvorvidt EAN faktura sendes som OIOXML format eller OIOUBL format.

0 = OIOXML (default).

1 = OIOUBL.

11042

Længde for turnavn/adresse i turoversigten

Tekst kommer senere

250 px

0 uendeligt

ellers px længe

11043

Tildeling mangler placeres i toppen i grafisk visning

Bestemmer, hvorvidt "Tildeling mangler" skal placeres i top eller i bunden på grafisk visning.

0 = Tildeling mangler vises i bunden (default).

1 = Tildeling mangler vises i toppen.

11044

Brug rabatgrupper

Bestemmer, hvorvidt funktionen "Kunde Rabatgrupper" kan bruges.

0 = Kan ikke bruges (default).

1 = Kan bruges.

11045

Supervisor sletter direkte

Bestemmer om supervisor fjerner en tyr helt (uden at det først bliver til slettet tur), når personen sltter en tur.

0 = Supervisor sletter ikke direkte (default).

1 = Supervisor sletter direkte.

11046

Vis faktisk start-/sluttid fra status frigivet

Tekst kommer senere

Tekst kommer senere

11047

Egne udskrifter

Tekst kommer senere

Tekst kommer senere

11048

Turoversigt vises som

Tekst kommer senere

0: Normal

1: Grafisk (Vogne)

2: Garfisk (Chauffør)

3: Tidsregistering (Option)

11049

Udregn timer som

Tekst kommer senere

1:Starttid til sluttid

2: Garage start til garage slut

Faktisk slår altid igennem.

11050

Brugerskabelon for turudskrift

Tekst kommer senere

Udskriftens IDno

11051

Vis tid med fed i oversigt

Bestemmer, hvorvidt "Start tid" og "Slut tid" kan vises med fed skrift i kørselsoversigten.

0 = Tid vises uden fed skrift (default).

1 = Tid vises med fed skrift.

11052

Antal dage tilbage i tiden ved multikopi

Bestemmer, hvor mange dage deres multikopieres tilbage i tiden.

Angive dage i tal mellem 1 og 21.

0 er default.

11053

Max km/time ved kørsel

Bestemmer, hvilken max hastigheden som rutevejledningen skal bruge ved udregning af en turs forventede køretid.

Angiv et max hastigheden i hele tal. 75 er defaul.

11054

Minutter inden GPS sendes for en tur

Bruges i forbindelse med feltet "Til GPS" i turindskrivning, og angiver hvor mange minutter før turens starttid vejvisningen skal sendes til enheden før starttid.

Angiv antallet af minutter i hele tal. 60 er default.

11068

Skjul vigtigt information hvis mere end x antal beskeder

Tekst kommer senere

0 = Med på listen (default).

1 = Ikke med på listen

12001

Udskriv start og slut KM med kørselsliste

Tekst kommer senere

0

1

12002

Udskrivning af lønlister

Tekst kommer senere

0

1

12003

Frikørsels kilometer (option)

Tekst kommer senere

0

1

12004

Lønliste Limousiner

Tekst kommer senere

0

1

13001

Brug ekstra felt 1

Tekst kommer senere

0

1

13002

Ekstra felt 1 navn

Tekst kommer senere

Tekst kommer senere

13011

Brug ekstra felt 2

Tekst kommer senere

Tekst kommer senere

13012

Ekstra felt 2 navn

Tekst kommer senere

Tekst kommer senere

20001

FK: Transfer kørsel

Angiv, hvilken konto som turtypen "Transferkørsel" kan skal bogføres på. Bruges bl.a. ved integration til finanssystemer.

Skriv det ønskede kontonummer på hele tal.

20002

FK: Timekørsel

Angiv, hvilken konto som turtypen "Timekørsel" kan skal bogføres på. Bruges bl.a. ved integration til finanssystemer.

Skriv det ønskede kontonummer på hele tal.

20003

FK: Flerdagskørsel

Angiv, hvilken konto som turtypen "Flerdagskørsel" kan skal bogføres på. Bruges bl.a. ved integration til finanssystemer.

Skriv det ønskede kontonummer på hele tal.

20004

FK: Udlandskørsel

Angiv, hvilken konto som turtypen "Udlandskørsel" kan skal bogføres på. Bruges bl.a. ved integration til finanssystemer.

Skriv det ønskede kontonummer på hele tal.

20020

FK: Debitorsamlekonto

Angiv, hvilken konto som skal bruges som "Debitor-samlekonto". Bruges bl.a. ved integration til finanssystemer.

Skriv det ønskede kontonummer på hele tal.

20100

FK: salgsmoms

Angiv, hvilken konto som udgående "salgsmoms" kan skal bogføres på. Bruges bl.a. ved integration til finanssystemer.

Skriv det ønskede kontonummer på hele tal.

20510

*GPS tekst - Hent tur

Tekst kommer senere

Hent tur

20511

*GPS tekst - Start tur

Tekst kommer senere

Start tur

20512

*GPS tekst - Slut tur

Tekst kommer senere

Slut tur

20513

*GPS tekst - Slut tur med ændringer

Tekst kommer senere

Slut tur med ændringer

20514

*GPS tekst -

Tekst kommer senere

 

20515

*GPS tekst -

Tekst kommer senere

 

20516

*GPS tekst -

Tekst kommer senere

 

20517

*GPS tekst -

Tekst kommer senere

 

90000

*SMS tekst

Tekst kommer senere

test [felt]

90001

*Note skabelon for OIOXML/OIOUBL

Tekst kommer senere

test [felt]

[Kun kik] kan først se ture i oversigten efter frigivelse

r2pTracking ApS
Livøvej 23
8800 Viborg, Danmark
Tlf. +45 70 200 698
Email: support@webtour.dk
"webTour.dk er 100 % ejet af r2p Gruppen, som samarbejder direkte med brugerne om den videre udvikling af disponeringsværktøjet webTour".