Avanceret søgning i webTour

Spørgsmål: Hvordan kan jeg lave avancerede søgninger i webTour?

Svar: Der er udover den mere alm. søgefunktion en række specialkoder, som superbrugeren kan benytte for at finde og hurtigt danne sig et overblik af specifikke kørsler:

Søg

Koderne herunder indtastes i feltet "Fri tekst": 

Special koder:

  • IR=1 (Faktura klar)
  • IR=0 (Faktura klar ikke sat)
  • IN= (Faktura nummer, angives efter =)
  • TD=1 (Tacho Disk er leveret)
  • KM= (KM angives som, tal sat efter =)
  • S= (Status er lig)
  • S< (Status er mindre end)
  • S> (Status er større end)
  • S! (Status er forskellig fra)


Status kan være et tal og kan være følgende:

1  : Slettet
10: Forespørgsel på kørsel
11: Kørsel der endnu ikke er sendt tilbud på
12: Tilbud sendt via e-mail
13: Tilbud sendt via post/print
20: Storkunde ordre
30: Bekræftet kørsel
32: Vogn&chauffør på kørsel
34: Frigivet
35: Chauffør set
36: Ændring efter print
40: Kørt kørsel
50: Chauffør behandlet
51: Chauffør behandlet med ændringer
70: Faktureret
72: Sendt til finans
74: Manuelt fakturering
76: Information
90: Tabt kørsel
99: System fejl

Tip: Husk at klikke på  Eraser2 for at rydde alle felter inden en specialkode indtastes. Hvis dato felterne "Til dato" og "Fra dato" er tomme, så er søgningen gældende for dagsdato.

r2pTracking ApS
Livøvej 23
8800 Viborg, Danmark
Tlf. +45 70 200 698
Email: support@webtour.dk
"webTour.dk er 100 % ejet af r2p Gruppen, som samarbejder direkte med brugerne om den videre udvikling af disponeringsværktøjet webTour".