Automatisk Disponering

Denne mini guide til Automatisk Disponering (AD) er kun et første udkast, da produktet stadigvæk er under BETA test. Læs mere om AD her. Denne side vil blive opdateret løbende.

Bemærk at AD er et tillægsmodul, som hører ind under Bruger/elev delen. 

 

Opsætning af AD

Inden du går i gang med at benytte AD til disponeringer af dine kørsler, så er der et par enkelte opsætnings trin du skal igennem først:

1. Klik på: Administration > Opsætning >  Systemindstillinger.  Gå til side 2 eller søg på automatisk disponering for at finde følgende indstillinger:

Ad Options

Tilpas indstillingerne, så de passer til dit behov. 

2. Klik på: Administration > Opsætning > Vogne. Find en eller flere vogne, som du ønsker at bruge til AD:

Ad Vogn

Sæt flueben i boksen "Automatisk Disponering". Denne vogn kan nu benyttes til AD kørsler. 

3. Du er næsten klar til at generer din første tur med AD. Men inden vi går videre, så skal vi lige kigge nærmere på den enkeltes brugers kørselsbehov (her er nemlig også sket små ændringer):

Klik på: Bruger/elev kørsel > Vælg en bruger > Kørselsbehov > Vælg et kørselsbehov. Du kommer nu til følgende skærmbilled:

Ad Bruger Behov

På overstående kørselsbehov kan vi se at AD må ændre start tiden, men ikke slut tiden. Formålet med at tillade AD at ændre disse tidspunkter er en mere fleksibel og besparende planlægning af dine kørsler.

 

Brug AD på dine kørsler

Klik på: Bruger/elev kørsel  > Ture

Du er nu klar til at prøv AD første gang og se hvilke besparelser der er at hente i forhold til de manuelle disponerede ture og ture genereret med AD.

Du kan finde AD ikonet Automatisk Disponering nederst i oversigten af dine B/E ture.

AD Oversigt

Nu skal du blot vælge en eller alle ture for en given dato:

AD Input

Klik på AD ikonet  Automatisk Disponering  for at starte genereringer af de valgte ture:

Ad Disponerer

Varighed af AD disponeringen variere alt efter hvor mange ture du har valgt, så hav venligst en smule tålmodighed. Nå AD er færdig vil du få en resultat oversigt, hvor du kan sammenligne den manuelle disponering og AD disponering:

Ad Resultat

Klik på knappen "Brug Automatisk Disponering" hvis du vil benytte AD's disponering (Det er først når du klikker på denne knap at turerne vil blive ændret). Hvis du vil beholde den/dine manuelle ture, så skal du blot klikke på knappen "Annuller".

r2pTracking ApS
Livøvej 23
8800 Viborg, Danmark
Tlf. +45 70 200 698
Email: support@webtour.dk
"webTour.dk er 100 % ejet af r2p Gruppen, som samarbejder direkte med brugerne om den videre udvikling af disponeringsværktøjet webTour".