8. april 2016

Ny zoom funktion (tidsvindue)

Der er lavet en ny "zoom" funktion, som tillader at forbedre visningen af af kørselsoversigten og grafiskvisning i et givent tidsrum. For at benytte denne funktion skal du blot slå systemindstillingen 11198 "Zoom på timer" til i din webTour.

Klik på  administration -  opsætning -systemindstillinger  - søg eller find option  11198 "Zoom på timer" og skift værdien til 1 (0 slår funktionen fra).

zoom01

Der kommer nu en ny bjælke, hvor brugeren har mulighed for at angive det tidsvindue de ønsker at arbejde på eller inspicere nærmere. Dette kan specielt være praktisk hvis man har mange kortere ture og arbejder f.eks. i grafiskvisning:

Eksempel på visning i tidsrummet fra kl 06:00 - 08:00 i grafiskvisning:

zoom02

Den lille knap i højre side af zoom bjælken kan bruges til at nulstille dit nuværende zoom valg.

 


r2pTracking ApS
Livøvej 23
8800 Viborg, Danmark
Tlf. +45 70 200 698
Email: support@webtour.dk
"webTour.dk er 100 % ejet af r2p Gruppen, som samarbejder direkte med brugerne om den videre udvikling af disponeringsværktøjet webTour".