28. august 2013

Ans Bussen - Nyt medlem i Advisory Board

Advistory Board, byder velkommern til Susan Andersen fra Ans Bussen, som pr. 28. august 2013 er nyt medlem i Advisory Board.

Susan, har gennem en længere periode benytte sig af webTours mange funktioner, og hun har dermed opnået en stor og bred erfaring med webTour, som vi ser frem til, gennem hendes meget konstruktive input til forslag til hvordan vi kan gøre webTour endnu bedre.

Så hermed:

Velkommen til Susan Andersen, Ans Bussen.

r2pTracking ApS
Nørregade 13, 2. sal
4100 Ringsted, Danmark
Tlf. +45 32 222 333
Email: support@webtour.dk
"webTour.dk er 100 % ejet af r2p Gruppen, som samarbejder direkte med brugerne om den videre udvikling af disponeringsværktøjet webTour".