Fordelene ved webTour

Kontante fordele som webTour giver dig:

 • Webbaseret løsning til Smartphone, Tablet og PC
 • Online kundebooking fra din hjemmeside
 • Storkunde login funktion for status og bestilling af opgaver
 • Brugervenligt design
 • Fremsendelse af tilbud og automatisk ordrebekræftelse på få sekunder via mail eller brev
 • Indbygget opfølgningssystem der sikrer at alle tilbud bliver fulgt op og ikke tabes på gulvet
 • Grafisk overblik der letter vogn/chauffør planlægning
 • Køresedler sendes nemt til chauffør via SMS, mail eller SmartPhone/Tablet eller direkte i GPS enhed
 • Modtag signaturer, tag billede dokumentation eller tilføj ekstra opgaver direkte fra SmartPhone eller Tablet
 • Samkører og udveksler ture med kollegaer der anvender webTour
 • Oprettede kørsler kan nemt videresendes til underentreprænører
 • Integration til finansprogrammer som C5, Navision og e-conomic
 • Skræddersyet modul til Special-, Handicap- go Dagcenterkørsel m.fl. (Busbranchen)
 • Integration til Garmin, TomTom og GPS-Tracking i vogne
 • Databackup er med i løsningen, så du mister ikke informationer
 • Udvikles løbende i samarbejde med brugerne
 • samt mange flere...

Selv om webTour allerede fra dag et, bringer en masse lettelser ind i dine nuværende arbejdsgange, er det et system som løbende videreudvikles.

Det sker i forhold til de forslag du som bruger af løsningen stiller til os ud fra de praktiske forhold du møder i din hverdag.

Alt dette får vi retur fra vores brugere løbende og det medvirker til at webTour konstant er ajour med de opgaver du har brug for at få løst og som ingen andre lignende løsninger på markedet kan tilbyde dig - og det gør webTour unikt for vores brugere.

Vi glæder os til, at du også vil komme med gode forslag til den fortsatte udvikling af webTour.

Nedenstående antal ture er de ture som webTour pt. håndterer - Der er også plads til dine ture....

7.409.516
r2pTracking ApS
Livøvej 23
8800 Viborg, Danmark
Tlf. +45 70 200 698
Email: support@webtour.dk
"webTour.dk er 100 % ejet af r2p Gruppen, som samarbejder direkte med brugerne om den videre udvikling af disponeringsværktøjet webTour".